ISTDP-info

 

Wat is ISTDP ?

ISTDP staat voor “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy”, en is een vorm van psychotherapie die de laatste jaren aan populariteit wint.

ISTDP behoort tot de overkoepelende groep psychotherapiën die vallen onder de EDT therapiën (Experiëntiële Dynamische Therapiën)


Welke effecten zien we doorgaans bij ISTDP ?

  • Emoties (zoals assertiviteit, boosheid, schuld over de boosheid, verdriet, rouw, liefde, blijdschap, trots, verbondenheid) vrij en zonder (onbewuste) angst kunnen ervaren in plaats van deze (ongemerkt) onderdrukken.
  • Door middel van het leren stoppen van zelfsaboterende afweermechanismen zoals vermijding, pleasen, de ander prioriteren, weglachen, perfectionisme en strengheid naar uzelf en anderen.
  • Uzelf hierdoor krachtiger voelen, anderen kunnen afgrenzen, kunnen opkomen voor uzelf zonder daar zelf vervolgens last van te hebben bijvoorbeeld in de vorm van angst en pieker gedachtes of zelfverwijt.
  • Vervolgens échter en dieper contact kunnen maken met uw werkelijke wensen in de relaties met anderen zoals uw naasten en uw collega’s, waardoor u meer regie ervaart over uw interpersoonlijk functioneren. Dit zorgt voor een stevigere hechting, een toename van (emotionele) verbondenheid, steun kunnen ontvangen en geven, en dus minder eenzaamheid.
  • Een beter zelfgevoel of eigenwaarde, gevoel van grip door het ontwikkelen van regie over het eigen functioneren (niet zelden vertellen nieuwe cliënten aanvankelijk dat ze dachten- of zelfs te horen hebben gekregen te moeten leren leven met hun klachten)
  • Bewustwording van lichamelijke stress-symptomen (angst), en het ontwikkelen van een betere angst-regulatie waardoor minder angstsymptomen in zijn geheel (ook ziektes door stress kunnen soms afnemen zoals hypertensie).
  • Afname van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten.

 


Voor wie is ISTDP-therapie geschikt ?

Voor mensen die emotioneel gezien vastlopen in hun dagelijkse leven, doordat ze nog altijd functioneren in een soort overlevingsmodus uit de tijd toen ze nog kind waren.
Klassiek lijkt dat binnen het gezin van herkomst bijvoorbeeld geen ruimte was voor het (veilig) kunnen ervaren van emoties, waardoor men als kind heeft geleerd om emoties te onderdrukken om te overleven in een afhankelijkheids- situatie. Het afwijzen van de eigen gevoelens is daardoor iets dat we vaak al heel vroeg leren tijdens het opgroeien, dit afwijzen kan – wanneer dat intensief is gebeurd – aanleiding geven tot klachten en symptomen in de volwassenheid.

Bijkomend heeft men zichzelf vaak aangeleerd om de (evident aanwezige danwel subtiel verborgen) strengheid of prestatiegerichtheid van hun ouders, te integreren in hun eigen persoonlijkheid.
Dit kan zich uiten in perfectionisme en/of burn-out, wat veel stressklachten veroorzaakt maar tegelijkertijd ook dingen oplevert zoals diploma’s, banen, geld, controle gevoel. Het belonend effect kan dit patroon over de jaren versterken, en leiden tot vermoeidheid, burn-out en lichamelijke klachten.
Wat ook vaak aangeleerd is om de ander te prioriteren, te pleasen, en om niet langer adequaat op te komen voor de eigen belangen in de relatie met de ander. Het ervaren van boosheid gebeurd bijvoorbeeld zelden omdat de schuld over de boosheid een pijnlijke emotie is, ook écht doorvoeld verdriet (met in dat geval een opluchtend effect) wordt niet zelden onderdrukt. Dit onderdrukken van emoties geeft klachten en symptomen, en kan bijvoorbeeld leiden tot een depressieve stoornis.

Zowel thuis als in de vriendenkring of in partnerrelaties komen mensen daardoor interpersoonlijke problemen tegen. Ze hebben vaak al langer last van allerlei klachten zoals vermoeidheid, somberheid en lusteloosheid maar zien het probleem niet altijd (of te laat). Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van langdurige onbewuste angstklachten, zichzelf overwerken, eenzaamheid, zichzelf isoleren, zichzelf afleiden van een onderliggend gebrek aan zelfgevoel of eigenwaarde, terwijl iemand de schijn ophoudt met prestaties/masker en een muur om het dysfunctioneren te verbergen en anderen op afstand te houden. Veel van die mensen lopen uiteindelijk vast en verdwalen vervolgens soms in de hulpverlening, omdat stap 1 behandelingen niet altijd (voldoende) aanslaan.

Vaak hebben mensen namelijk ongemerkt allerlei weerstanden dat zich bijvoorbeeld uit als onbewuste- en zelfondermijnende afweermechanismen. De functie hiervan is om emoties te vermijden en daardoor de (vaak onbewuste) angst laag te houden. Dit kan bij stap 1 behandelingen soms de klachten in stand houden.


Wat kun je bereiken met een behandeling met ISTDP ?

In een ISTDP-behandeling leer je de afweermechanismen herkennen waarmee je je eigen emoties vermijdt. Samen gaan we op zoek naar de verbanden van je problemen en klachten met je levensgeschiedenis, en hoe je de problemen vaal onbewust in stand houdt in het heden. In plaats van vermijden en vluchten wordt je uitgenodigd om stil te staan bij je angsten en deze te leren gebruiken als hulpmiddel om naar je gevoelens te kunnen kijken.

Onderliggend is er namelijk vaak sprake van onbewuste innerlijke conflicten, trauma’s en onverwerkt verdriet/rouw. Pas zodra deze problemen worden opgelost door het overwinnen van de (onbewuste) angst voor het ervaren van álle complexe emoties in de relatie met anderen, middels therapie, dan verdwijnen de klachten: de angst neemt af waardoor vermijding niet langer nodig is, mensen durven ineens anderen in hun intieme emotionele binnenwereld toe te laten en hun gedachtes/emoties/wensen/verlangens toe te laten en kenbaar te maken. Zelfkritische gedachtes verdwijnen, mensen kunnen langzamerhand milder/steunend/compassievol naar- en trots zijn op zichzelf. Depressie- en angstklachten verdwijnen.

 

Reacties van EDT-cliënten wereldwijd

(bron: IEDTA website)

This whole process is a miracle, really. I feel free for the first time in my life. That I don’t have to repress these feelings. I can experience them and move through them,because on the other side is pleasure. It’s a feeling of self. I feel like I’m inside with me now. I’m not alone anymore. It’s a funny thing.”
–University professor, age 42, with a life-long history of depression and masochism; 10 year follow-up demonstrated profound character change from 20 sessions of therapy

I feel good. I feel centered. Much better than ever. I feel very good about that. I was trying to remember, what are my problems? I couldn’t even gather [them]. My thinking is not going out of control. It’s pretty calm. Clear. Not confused… about people, situations. I’m not beating myself over the head for things. Like I make decisions, sometimes I make decisions about something I want to do, and in the past I would have felt that it had to be the wrong choice or the wrong thing to do because I wanted to do it, and now I feel, OK, that’s what I want to do and I’m just going to do it and enjoy it.”
–Writer and homemaker, age 36, who had been suffering from migraines, significant regression, and anxiety

Your face comes to mind often when I am in one of my moods where I’m being unkind to myself and a voice comes up that says, ‘be gentle with yourself. Be kind to this magnificent woman.’ I see your eyes and I see the compassion that comes from them and I ‘remember’ to be present and real in my gentleness, to stop the self-hatred and stop the sabotaging personality from making me miserable.”
–Businesswoman, age 50, with lifetime history of depression and promiscuity

My time spent with you in our sessions was very valuable. The work we did was much more on a cellular level than I have ever experienced in therapy. Processing my anger has been very liberating and not only did you give me permission to feel it, you led me through some really deep stuff… The fear of showing my emotion just put me in a complete jail… I felt really empowered by [the therapy] and I continue to feel that way. I’m taking the things that make me the most uncomfortable and I’m going for them. I don’t want to feel lousy anymore. I don’t want to ever feel depressed. I feel like this is definitely helping me to take charge of my life and that’s my theme and my resolution for this New Year… to empower myself as much as possible. I know that’s the key to feeling good. Thank you for everything.”
–Teacher/writer, age 27, with a history of substance abuse and major depression

Een studie van SueAnne Piliero vermeldde onderstaande reacties over EDT:

I have such a great sense of accomplishment at having faced my feelings and owning them. I’m much more comfortable in my skin today.”
–30-year-old graduate student

I feel that profound changes took place in therapy, have continued to take place, and will continue to take place.”
–44-year-old mother/martial arts instructor

The moment of self awakening/awareness to the root of my difficulties was a ‘life landmark.’ I felt absolutely empowered, validated, liberated, joyful without fear or anxiety. The most significant emotion was feeling at peace….I had not felt this in over 40 years!”
–54-year-old librarian

I didn’t know that I was living in fear of my own feelings. Becoming aware of this fear allowed me to overcome it, therefore I was able to experience all the other feelings/emotions. This experience freed me from an almost lifelong depression.”
–35-year-old homemaker

Other therapies helped me to feel better at times, but this therapy gave me tools to enable me to live in a better way.” My therapy experience was exemplary. I felt understood. I felt I was able to tolerate my feelings and understand their origin and how they affected my life. I genuinely changed with this therapy and therapist.”
–56-year-old health care professional, after 8 years with no further treatment

I became clearer about what I was feeling and why. I ‘came home’ to myself and can relate out of a stronger sense of me.”
–54-year-old food professional

I felt as though I was unlocked. There was hope for me. And that I could be received by another person.”
–43-year-old physical therapist

It eliminated the need for medication. When symptoms arise, I can manage them myself. Also, awareness of feeling has increased my sense of freedom and self confidence.”
–52-year-old business manager

After each of my sessions I would learn something new that seemed so central to my being and my problems that I would say, Wow! I can’t believe no one has ever pointed this out to me before after all that therapy.’”
–35-year-old homemaker, who had seen more than 15 previous therapists

Overall, I feel proud of what I have accomplished. I feel secure within my own body and I have peace within my spirit. But I feel that I owe a great deal of what I have written here to my therapist. I once told her that it wasn’t so much what she said, but the fact that she listened to my story and shared my pain. That helped to release my spirit.”
— 34-year-old teacher

 


Meer informatie over ISTDP

www.allanabbass.com

www.istdpinstitute.com

www.istdp-house.nl

www.istdp-nederland.nl

 

 

Boeken over ISTDP

“The lies we tell ourselves” – Jon Fredrickson
www.bol.com/nl/p/the-lies-we-tell-ourselves/“Omarm je emoties”
www.boompsychologie.nl/media/4/omarm_je_emoties.pdf


E-book:
www.managementboek.nl/boek/9789461274700

 

Waarom ISTDP werkt