Reglement

Versie : 13-04-2020

Afzeggen van uw afspraak

Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak, in alle andere gevallen ben ik genoodzaakt de volledige kosten van de sessie of het consult in rekening te brengen.

De reden dat ik dit ‘no-show tarief’ hanteer is omdat zorgverzekeraars deze zogenaamde ‘no show’ niet vergoeden.


ROM-metingen ( Routine Outcome Monitoring )

In het kader van een door de beroepsvereniging gestelde voorwaarde dient u ( helaas verplicht ) 2 x per jaar een ROM – vragenlijst in te vullen, waaraan de voortgang van uw behandeling kan worden afgemeten.

Uw antwoorden op deze vragenlijst blijven binnen de praktijk en zullen niet worden doorgeleverd aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG), Zorginstituut Nederland (ZiNL) of MIND. De praktijk maakt bewust deze keuze om uw privacy te kunnen waarborgen, conform het advies van de beroepsvereniging.


Privacy gegevens – Beveiliging data

Uw medisch dossier is middels een beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) systeem veilig afgeschermd, en enkel op aanvraag voor u zelf inzichtelijk te maken.
Het EPD voldoet aan de eisen van de Europese privacywetgeving (per 25 mei 2018 van kracht), en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dit betreffen normenkaders voor informatiebeveiliging in de breedste zin van het woord.
Daarbij wordt bovendien met Two Step Verification gewerkt.

Voor de video-opnames wordt met de best beschikbare digitale encryptie gewerkt, de datadragers zelf (APRICORN SSD harddisks) worden dagelijks in de praktijk bijgewerkt, en bovendien fysiek vergrendeld bewaard.
De computer is beveiligd middels een deugdelijke Firewall en Virusscanner.

Op dit beveiligde systeem wordt ook uw e-mail gelezen, dit gebeurd bovendien bewust niet op een smart-phone.
Er wordt verder gewerkt met ZorgMail, een beveiligde mailserver.

Bestanden kunnen beveiligd digitaal worden aangeleverd middels KPN Zorg Messenger.
Hiermee kan tevens beveiligd beeldbellen plaatsvinden.

Op de website wordt gewerkt met SSL-beveiliging.


Privacy gegevens – Video opnames

In het kader van intervisie- en supervisie momenten worden soms stukjes van video – opnames in vaste groepsverbanden van therapeuten getoond.
Uw opnames kunnen ten aller tijde door u zelf worden verzocht te worden gewist, meestal gebeurd dit jaarlijks danwel na afronding van de behandeling.

Voor deze video-opnames tekent u bij aanvang van de behandeling een aparte toestemmingsverklaring, uw toestemming wordt eveneens op video vastgelegd.
De opnames maken geen deel uit van uw medisch dossier.


Privacy gegevens – Declaraties Zorgverzekering

Om uw privacy goed te beschermen bij het declareren van de eindfactuur bij uw zorgverzekering, werk ik met een speciale ‘privacy verklaring’ die u aanlevert bij uw zorgverzekeraar vóór u de eindfactuur bij hen indient.

Middels die verklaring volstaat gecodeerde ( afgeschermde ) diagnostische informatie voor uw zorgverzekeraar.


Privacy gegevens – Aanlevering DIS

Aanlevering van gecodeerde en geanonimiseerde declaratie gegevens aan het DIS ( NZa / overheid ) is wettelijk verplicht voor iedere zorgaanbieder. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot de persoon.


Privacy gegevens – Communicatie huisartsen

Ik zal na de intake een DSM-diagnose stellen, en uiteindelijk een afsluitende brief met diagnostische informatie aan uw huisarts verzorgen (tenzij u als cliënt zelf actief aangeeft daar bezwaar tegen te maken).

Privacy gegevens – Administratief

In de praktijk maak ik gebruik van een zeer ervaren en voor mij bekend medisch administratief medewerkster, en een bekend accountancy kantoor met strenge eisen ten aanzien van hun privacy beleid. Ik maak gebruik van een zakelijke bankrekening van Triodos Bank. Momenteel verstuur ik voorschot facturen met Moneybird (die werkt met Ponto via Isabel NV), dit zal in 2022 worden vervangen door factoring via mijn digitaal EPD. Dit EPD is een kwalitatief sterk en bekend EPD waar vele vrijgevestigde specialisten mee werken. In dat dossier werk ik met 2 factor authentication, dit is ook het geval voor de ZorgMail plugin waar ik mee communiceer met huisartsen.
Tijdens waarneming ( met name bij langere afwezigheid ) krijgt mijn waarnemer enkel gedurende die periode toegang tot het elektronisch patiënten dossier (EPD). Mijn waarnemer is altijd een voor mij bekend en vertrouwd persoon, van wie alle acties in het EPD ‘gelogged’ worden en onderworpen zijn aan een BIG registratie/toetsing.


Medicatie

Eventuele medicatie contacten worden ( indien mogelijk ) bewust gescheiden gehouden van uw ISTDP behandeling.

Medicatie wordt bij een ISTDP behandeling vaak juist na enige tijd afgebouwd, uiteraard alleen indien wenselijk en indien afbouw mogelijk lijkt ( doorgaans zodra u zelf meer grip op uw klachten begint te ervaren ) .

In enkele gevallen wordt er medicatie door mij voorgeschreven, bijvoorbeeld indien er sprake is van een klinische depressie die de behandeling teveel hindert. Of indien de angstklachten te intens zijn om behandeling mogelijk te maken ( zeer zeldzaam ). In beide gevallen kunnen we dan veelal, in overleg met u en uw huisarts, de medicatie contacten scheiden van de psychotherapie. Indien dit niet mogelijk is dan schrijf ik de medicatie zelf voor.


Bereikbaarheid / Crisis situaties

Bij een vraag/receptverzoek/crisis buiten kantooruren en buiten mijn werktijden (werkdagen : maandag tot en met woensdag van 08:30 – 17:30 ) kunt u overdag het beste contact opnemen met uw huisarts, en buiten kantooruren en in het weekend het beste met de huisartsenpost (of direct met verpleegkundige en/of arts van de crisisdienst).

Crisisdienst Amsterdam : 020 – 5235 433 ( + 31 20 5235 433 )
https://spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl

U kunt indien nodig ook anoniem chatten met 113Online.

Waarneming bij vakanties:
Bij langere afwezigheid/vakanties is er soms een waarnemer die u kunt bereiken (ik zal dit dan actief aangeven), bij kortere afwezigheid neem ik altijd voor mijzelf waar.


Wachttijden

Er is gekozen voor een constructie waarbij er op korte termijn (doorgaans binnen een week) een screenend telefonisch gesprek kan plaatsvinden, waarna de (op dat moment actuele) wachttijd in gaat.

Op die manier kan er altijd snel worden bekeken of uw klachten geschikt zijn voor de behandeling, zodat u snel weet waar u aan toe bent.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Ik probeer uiteraard zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt mij dit bij voorkeur eerst laten weten. U kunt uw vraag of klacht vervolgens/ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en mij, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. 

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie:

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.