Vergoeding

Versie: 21-04-2022


Kosten via uw zorgverzekering

Controleer uw zorgverzekering (en regel tijdig een correcte verwijsbrief: meestal dient er namelijk nog wel iets gecorrigeerd en huisartsen antedateren verwijsbrieven niet) vóór de telefonische screening, zodat u vooraf weet welk percentage u maandelijks vergoed zult krijgen voor de ongecontracteerde zorg bij mij, binnen de Specialistische GGZ (SGGZ).

Tarieven (verzekerden en zelfbetalers)

U kunt bij mij ook kiezen om de behandeling zelf te betalen, dit is dan zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar. 

Ik hanteer zowel voor zelfbetalers als voor cliënten waarbij de zorg via hun zorgverzekering verloopt hetzelfde zogenaamde ‘hoge tarief’, voor psychiaters, van het ZorgPrestatieModel (ZPM). Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en zijn inclusief álle administratieve tijd:

Tarieven
– Behandelsessie : € 236,41 per uur
– Diagnostische sessies :  € 268,31 per uur.

* N.b. Deze tarieven zijn dus inclusief indirecte tijd (alle administratieve tijd). Deze administratieve tijd beslaat in de praktijk (helaas) vaak alles tezamen een bijna vergelijkbaar deel als de directe behandeltijd (face to face gesprekstijd), en bestaat o.a. uit : uitwerken van diagnostische- en intake gesprekken, rapportages, huisartsenbrieven, (soms) aanvullende verwijzingen, (soms) laboratorumonderzoek, e-mails, workflow, het maken van behandelplannen, een behandelovereenkomst, etc).
* Diagnostische sessies vinden plaats in het begin van een nieuwe behandeling ( telefonische screening (45 min), proefbehandeling (60 min), en de intakeprocedure van 2 tot 4 keer 60 min.

 

Kosten coaching, bedrijven of ZZP-ers

Soms kunnen de kosten van zelfbetalers bij de belasting opgevoerd worden als bedrijfskosten zoals : coaching, ziekte-kosten of scholingskosten.

Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van een re – integratie traject, of binnen een plan voor persoonlijke ontwikkeling. 

* Let echter wel op de voorwaarden bij de belasting, zoals de zogenaamde ‘drempelvrije voet’.

 

CHECKLIST zorgverzekering

Welk percentage van de facturen u kunt terugkrijgen van uw zorgverzekeraar hangt af van uw type polis en de polisvoorwaarden. Bij plaatsing op de wachtlijst zal ik u aanvullende informatie sturen hoe u kunt uitzoeken welk percentage u vergoed krijgt.

Let op!
– De eindfactuur zal aan U zelf gericht zijn. Indien u deze slechts gedeeltelijk vergoed krijgt door uw zorgverzekering dient u de rest zelf bij te betalen. U dient de eindfactuur tevens zelf te betalen indien uw zorgverzekering u de eindfactuur zou afkeuren en in zijn geheel niet aan u uitbetaald.
– U bent zelf verantwoordelijk het controleren van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden, als ook het eventueel vóóraf verkrijgen van toestemming voor vergoeding van therapie bij mij door uw zorgverzekering.
* U dient zelf jaarlijks de polisvoorwaarden opnieuw te controleren of er iets gewijzigd is t.a.v. de vergoeding en/of voorwaarden.

 

Stap 1. Controleer welke polis u heeft

Restitutiepolis, deze vergoed mogelijk 100% van de eindfactuur aan u.
Combinatiepolis, deze vergoed mogelijk 65-90% soms 100% aan u, maar soms ook minder.
Naturapolis, deze vergoed een lager bedrag, mogelijk ronde de 60-80%.
Budgetpolis, deze vergoed mogelijk minder dag / rond de 50-75%.

Overstappen en/of wijziging van polis ( naar een restitutiepolis ) kunt u doorgaans van medio November tot begin/eind Januari zelf verzorgen.
U bent bij mij welkom met elke polis, bedenk wel dat u in sommige gevallen een deel dient bij te betalen indien u geen volledige vergoeding krijgt, u blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig/jaarlijks checken van de (eventueel nieuwe) voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis.

* Lees hier meer over de restitutiepolis :

 

Stap 2. Controleer de dekkingsvoorwaarden ( vraag toestemming ‘zwart op wit’ per mail)

Hoeveel procent uw polis daadwerkelijk zal vergoeden voor deze behandeling, en of dit een percentage van het volledige tarief is (het wettelijk vastgestelde tarief, ook wel het WMG/NZA-tarief genoemd).
– Of dat het eigenlijk blijkt te gaan om hetzelfde percentage maar dan van een lager bedrag/tarief dat uw zorgverzekeraar zelf vastgesteld heeft (dit laatste tarief noemen zorgvekeraars dan vaak wat misleidend het zogenaamde ‘marktconform tarief’ of het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Deze naamgeving is misleidend want de vergoeding daarvoor is soms lager, en dus niet altijd volledig/marktconform, waardoor de cliënt een deel zelf dient bij te betalen). Dit komt met name voor bij de combinatiespolis, deze polis noemt men daarom ook wel een ‘onzuivere restitiepolis’ (geen echte restitutiepolis).
– Indien het toch zou blijken te gaan om vergoeding van een ‘marktconform tarief’, hoeveel dit dan voor deze behandeling eventueel lager zal uitvallen dan het wettelijke WMG/NZA-tarief (dwz het bedrag op uw eindfactuur). Dit betekent namelijk dat u dat deel zelf achteraf dient bij te betalen.
– Geef daarbij aan dat het gaat om sessies van 60 (soms 90) minuten binnen de SGGZ zorg, en controleer of er (aanvullende) voorwaarden zijn (zoals een indicatie voorafgaand).
– Geef het aan indien u nog elders in behandeling bent, behandelingen mogen niet altijd tegelijkertijd plaatsvinden danwel overlappen.
– Controleer welke diagnosecodes mogelijk niet vergoed zullen worden (bijvoorbeeld indien u elders nog in behandeling bent)
– Check hoeveel uw jaarlijkse eigen risico is, standaard is dit rond de 385,-.
– Vermeld dat u geen diagnosecodes aan uw zorgverzekeraar zal overleggen indien men hier om vraagt (wel een privacy verklaring).


Stap 3. Controleer de verwijsbrief

Noodzakelijk voor vergoeding is dat u vóór aanvang van uw behandeling, een verwijsbrief krijgt van uw huisarts waarop staat vermeld dat het gaat om ‘niet-gecontracteerde zorg binnen de Specialistische GGZ’ (SGGZ), gericht aan T.Laduc, psychiater, op vermoeden van een DSM-5 diagnose.