Verwijzers

Gerust verwijzen voor ISTDP psychotherapie : effectief bij meer dan 80% van álle verwijzingen met psychische klachten :

  • Depressie
  • Angst ( piekeren, paniek )
  • Burn-out, stress
  • Prikkelbare darm syndroom ( IBS )
  • Medisch onverklaarde klachten ( SOLK )
  • Conversiestoornis

In het nieuws : ISTDP bij SOLK-klachten


Waarom ISTDP werkt ( podcast )

Medicatie consulten

U kunt tevens naar mij verwijzen voor medicatie consulten, met laagdrempelig intercollegiaal overleg.
Het streven is in overleg met de cliënt om, indien mogelijk en gewenst, middels ISTDP psychotherapie alle medicatie uiteindelijk ook weer te kunnen afbouwen. Ook blijkt medicatie soms al niet meer/langer nodig te zijn, en zal ik de afbouw begeleiden (bij voorkeur middels taperingsstrips).

Partners

Dr. David Turner
Volledig geaccrediteerde Engelstalige Klinisch Psycholoog
www.turnerpsychology.nl