Contracten Met Zorgverzekeraars

U krijgt uw behandeling bij mij in principe volledig vergoed indien u verzekerd bent bij de volgende overliggende koepels/concerns: ASR, DSW, SallandAevitae, Zilveren Kruis, of Menzis. Met hen heb ik een contract afgesloten voor 2024, dit betekent dat u verzekerd bent voor zorg bij mij indien u verzekerd bent bij een van de onderliggende labels: voor meer uitleg hierover zie : ‘Tarieven’.

Mogelijk volgt er in April nog een contract met CZ. Dit weet ik echter op dit moment nog niet zeker. Voor 2025 verwacht ik meer contracten, aangezien ik pas per 2024 met contracten werk.

Mogelijke alternatieven zijn soms: een restitutiepolis, of om het gedeeltelijk- danwel geheel zelf te betalen. 

Ik bied als Psychiater enkel Specialistische GGZ (SGGZ): bestaande uit ‘ISTDP’ psychotherapie, en zo nodig medicatie contacten.

Tel: 06 – 2195 3754

Bezoek mijn Instagram pagina om alvast laagdrempelig te oriënteren op ISTDP therapie, en aldaar te starten met inlezen als GRATIS ‘Pre-Therapie’, op die manier bespaart u zelf behandeltijd bij mij, en besparen we samen kosten in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg. 

N.b. De behandeling zelf kan desgewenst vaak ook (gedeeltelijk) online plaatsvinden via videobellen (“blended care”, AVG beveiligde verbinding via ‘Therapieland.nl’).

instagram.com/therapytomtom

Persoonlijk En Laagdrempelig Contact, Direct Met Mij

Ik ben een zelfstandig werkend Psychiater in mijn eigen praktijk en bel of mail u dus zelf persoonlijk (en vaak snel) terug voor een eerste reactie of een gratis kort telefonisch gesprek. 

We kijken dan samen naar mogelijke geschiktheid voor ISTDP therapie bij mij, alvorens we uw klachten samen gedetailleerd in kaart zullen brengen middels een telefonische ‘pre-intake’, proefbehandeling, en intake procedure. Vervolgens nemen we samen de diagnostiek door, en krijgt u een persoonlijk behandelplan dat we samen vormgeven.

Profielfoto linkedin download

ISTDP therapie onderscheid zich in mijn optiek van andere therapievormen vanwege het volledig ervaren en daarmee geheel ‘doorwerken’ van intense emoties die leven in het onbewuste, zoals boosheid- en pijnlijke schuldgevoelens over deze boosheid richting geliefden zoals ouderfiguren. Vaak heeft het een ‘helend’ effect om via deze route een complex aan emoties te ervaren, die normaliter onbewust worden afgeweerd middels onbewuste patronen.

We zien daarbij in ISTDP vaak snelle of zelfs acute verlichting van klachten en symptomen, anti-depressieve effecten, en toename van de capaciteit om emoties te voelen in interpersoonlijke relaties.

Via het onbewuste worden emotioneel ‘doorvoelde’ inzichten verkregen, met links naar het verleden (soms begeleid door beelden).

U leert uw onbewuste dus kennen door het ervaren (voelen) ervan, in plaats van via een ‘duiding’.

Dit levert m.i. betere, sterk emotioneel doorvoelde inzichten op, in plaats van een ‘duiding’ door een therapeut die soms het risico bevat meer ‘cognitief’ te blijven.

ISTDP geeft een intens emotioneel therapeutisch proces waarbij we samen ‘in verbinding’ uw onbewuste zelfondermijnende patronen onderzoeken, voorzichtig samen zichtbaar maken, en deze vervolgens als ’team’ (zij-aan-zij) doorbreken (met blijvend resultaat).

contact

ISTDP therapie is oorspronkelijk ontworpen voor cliënten met hardnekkige klachten, waar vaak onbewuste weerstanden achter schuil gaan. Inmiddels is de techniek geschikt gebleken voor een veelvoud aan psychische klachten.

ISTDP is veelal geschikt als stap 2- of stap 3 -therapie bij langdurige/chronische problematiek, bijvoorbeeld indien CGT of SFT om bepaalde redenen niet aanslaat ( Cognitieve Gedragstherapie, resp. Schema Focused Therapy )

Ik vind het belangrijk dat u zich veilig en ’thuis’ voelt bij mij, vertrouwen is de basis voor een helende- en menselijke ervaring.  

Uw emoties vertellen u het verhaal van vroeger, die wij vervolgens samen kunnen begrijpen.