Controleer goed uw type polis- en zorgverzekering (zie hieronder, als ook het reglement).

Ik hanteer enkel de wettelijk vastgestelde tarieven (het NZa tarief), dat is het hoge tarief voor mijn beroepsgroep (psychiater) in de Specialistische GGZ (SGGZ). 

Indien u binnen 48 uur voor de afspraak afzegt breng ik het ‘no show’ tarief in rekening, dit is het volledige bedrag van de sessie.

De enige vormen van korting in de praktijk zijn:

U krijgt een factuur voor uw zorgverzekering (indien het gaat om ongecontracteerde zorg, indien uw zorgverzekeraar geen contract bij mij heeft):

Ik accepteer de volgende betaalmethoden:

1. Digitale overboeking (ongecontracteerde zorg)

IBAN: NL67 TRIO 0338 6141 92

2. Automatische facturering door mij aan uw zorgverzekering (indien er een contract is met uw zorgverzekeraar).

Ik accepteer geen cash als betalingsvorm.

Voor Gecontracteerde Zorg

Indien uw zorgverzekering behoort tot een van de partijen met wie ik een contract heb afgesloten (per 2024), dan krijgt u de zorg volledig vergoed en hoeft u zelf geen facturen in te dienen (dit handel ik dan automatisch voor u af met uw zorgverzekeraar). N.b. vroeger waren er nog wel eens beperkingen t.a.v. de vergoeding bij budgetpolissen, dubbel-check dus altijd of- en hoeveel u vergoed krijgt.

Ik heb voor 2024 contracten met de volgende partijen:

1. DSW (DSW, StadHolland, inTwente, RMA, SZVK)

2. Salland (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect)

3. ASR (ASR Ziektekostenverzekeringen, Ik kies zelf van a.s.r., InsureToStudy, StudentsInsured, a.s.r. zorg)

4. Aevitae (EUCARE, Aevitae (EUCARE))

5. Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, One Underwriting), Pro Life)

6. Menzis (Menzis Zorgverzekeraar N.V., HEMA, Vinkvink, Anderzorg)

7. Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)

N.b. Mogelijk volgt later in April nog een contract met CZ. Dit weet ik echter op dit moment nog niet zeker. Mogelijke alternatieven zijn soms: een restitutiepolis(*), of om het gedeeltelijk- danwel geheel zelf te betalen. 

* Let op: de restitutiepolissen dreigen mogelijk te gaan verdwijnen, tenzij de politiek op tijd zal ingrijpen. Dit is echter onzeker. Er lijken soms wel overgangsregelingen te zijn, mocht u reeds in zorg zijn bij mij met een restitutiepolis.

De tarieven zijn hetzelfde als bij ongecontracteerde zorg, los van het feit dat uw verzekeraar mij soms slechts 80% uitbetaald (maar daar merkt u als cliënt zelf niks van).

Er is nog wel altijd gewoon eenzelfde verwijsbrief nodig, met dezelfde voorwaarden op het gebied van uw privacy (zie ook de HONOS zorgzwaartetypering, en de opt out optie middels privacy verklaring).

Voor Ongecontracteerde Zorg

Controleer uw zorgverzekering (en regel tijdig een correcte verwijsbrief: meestal dient er namelijk nog wel iets gecorrigeerd en huisartsen antedateren verwijsbrieven niet) vóór de telefonische screening, zodat u vooraf weet welk percentage u maandelijks vergoed zult krijgen voor de ongecontracteerde zorg bij mij, binnen de Specialistische GGZ (SGGZ).

U kunt bij mij ook kiezen om de behandeling zelf te betalen, dit is dan zonder tussenkomst van uw zorgverzekeraar. 

Ik hanteer zowel voor zelfbetalers als voor cliënten waarbij de zorg via hun zorgverzekering verloopt hetzelfde zogenaamde ‘hoge tarief’, voor psychiaters, van het ZorgPrestatieModel (ZPM). Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en zijn inclusief álle administratieve tijd:

NZa Tarieven 2024:
– Behandelsessie : € 265,70 per uur
– Diagnostische sessies :  € 301,42 per uur.

* N.b. Deze tarieven zijn als kostendekkend berekend voor Zelfstandig Gevestigde Psychiaters, maar toch is er bij gecontracteerde zorg sprake van korting op deze tarieven voor uw verzekeraar (niet zelden is dit zo rond de 10-20%, vastgelegd in de contracten met die verzekeraars). Ongecontracteerde (contractvrije) zorg is zonder korting, soms dient er dan bijvoorbeeld een percentage bijbetaald te worden door de cliënt om aan het volledige tarief (NZa tarief) te voldoen.

* N.b. Deze tarieven zijn inclusief indirecte tijd (alle administratieve tijd). Deze administratieve tijd beslaat in de praktijk (helaas) vaak alles tezamen een bijna vergelijkbaar deel als de directe behandeltijd (face to face gesprekstijd), en bestaat o.a. uit : uitwerken van diagnostische- en intake gesprekken, rapportages, huisartsenbrieven, (soms) aanvullende verwijzingen, (soms) laboratorumonderzoek, e-mails, workflow, het maken van behandelplannen, een behandelovereenkomst, etc). Let op: behandelinhoudelijke e-mails of telefoontjes worden wel als directe behandeltijd geschreven binnen het ZPM

* Diagnostische sessies vinden plaats in het begin van een nieuwe behandeling ( telefonische screening (45 min), proefbehandeling (60 min), en de intakeprocedure van 2 tot 4 keer 60 min.

Soms kunnen de kosten van zelfbetalers bij de belasting opgevoerd worden als bedrijfskosten zoals : coaching, ziekte-kosten of scholingskosten.

Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van een re – integratie traject, of binnen een plan voor persoonlijke ontwikkeling. 

* Let echter wel op de voorwaarden bij de belasting, zoals de zogenaamde ‘drempelvrije voet’.

Welk percentage van de facturen u kunt terugkrijgen van uw zorgverzekeraar hangt af van uw type polis en de polisvoorwaarden. Bij plaatsing op de wachtlijst zal ik u aanvullende informatie sturen hoe u kunt uitzoeken welk percentage u vergoed krijgt.

Let op!
– De facturen zijn aan U zelf gericht. Indien u deze slechts gedeeltelijk vergoed krijgt door uw zorgverzekering dient u de rest zelf bij te betalen. U dient de eindfactuur tevens zelf te betalen indien uw zorgverzekering u de eindfactuur zou afkeuren en in zijn geheel niet aan u uitbetaald.
U bent zelf verantwoordelijk het (jaarlijks) controleren van uw zorgverzekering en polisvoorwaarden, als ook het eventueel vóóraf verkrijgen van toestemming voor vergoeding van therapie bij mij door uw zorgverzekering. Er kan bijvoorbeeld iets gewijzigd worden ten aanzien van de vergoeding en/of de voorwaarden voor een bepaalde mate van vergoeding (tegenwoordig helaas o.a. ook op het gebied van soms privacy inperkende voorwaarden).

Restitutiepolis, deze vergoed mogelijk rond de 100% van de eindfactuur aan u.
Combinatiepolis, deze vergoed mogelijk 65-90% soms 100% aan u, maar soms ook minder.
Naturapolis, deze vergoed een lager bedrag, mogelijk ronde de 60-80%.
Budgetpolis, deze vergoed mogelijk minder dag / rond de 50-75%.

Overstappen en/of wijziging van polis ( naar een restitutiepolis ) kunt u doorgaans van medio November tot begin Januari zelf regelen. Soms kunt u bij dezelfde maatschappij tot eind Januari nog van intern van polis wisselen.
U bent bij mij welkom met elke polis, bedenk wel dat u in sommige gevallen een deel dient bij te betalen indien u geen volledige vergoeding krijgt, u blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig/jaarlijks checken van de (eventueel nieuwe) voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis.

* Lees hier meer over de restitutiepolis :

Hoeveel procent uw polis daadwerkelijk zal vergoeden voor deze behandeling, en of dit een percentage van het volledige tarief is (het wettelijk vastgestelde tarief, ook wel het WMG/NZA-tarief genoemd).
– Of dat het eigenlijk blijkt te gaan om hetzelfde percentage maar dan van een lager bedrag/tarief dat uw zorgverzekeraar zelf vastgesteld heeft (dit laatste tarief noemen zorgvekeraars dan vaak wat misleidend het zogenaamde ‘marktconform tarief’ of het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Deze naamgeving is misleidend want de vergoeding daarvoor is soms lager, en dus niet altijd volledig/marktconform, waardoor de cliënt een deel zelf dient bij te betalen). Dit komt met name voor bij de combinatiespolis, deze polis noemt men daarom ook wel een ‘onzuivere restitiepolis’ (geen echte restitutiepolis).
– Indien het toch zou blijken te gaan om vergoeding van een ‘marktconform tarief’, hoeveel dit dan voor deze behandeling eventueel lager zal uitvallen dan het wettelijke WMG/NZA-tarief (dwz het bedrag op uw eindfactuur). Dit betekent namelijk dat u dat deel zelf achteraf dient bij te betalen.
– Geef daarbij aan dat het gaat om sessies van 60 (soms 90) minuten binnen de SGGZ zorg, en controleer of er (aanvullende) voorwaarden zijn (zoals een indicatie vooraf).
– Geef het aan indien u nog elders in behandeling bent, behandelingen mogen niet altijd tegelijkertijd plaatsvinden danwel overlappen.
– Controleer welke diagnosecodes mogelijk niet vergoed zullen worden (bijvoorbeeld indien u elders nog in behandeling bent)
– Check hoeveel uw jaarlijkse eigen risico is, standaard is dit rond de 385,-.
– Vermeld dat u geen diagnosecodes aan uw zorgverzekeraar zal overleggen indien men hier om vraagt (wel een privacy verklaring).

Noodzakelijk voor vergoeding is dat u vóór aanvang van uw behandeling, een verwijsbrief krijgt van uw huisarts waarop staat vermeld dat het gaat om ‘niet-gecontracteerde zorg binnen de Specialistische GGZ’ (SGGZ), gericht aan T.Laduc, psychiater, op vermoeden van een DSM-5 diagnose.