Uw Privacy

Uw Privacy Gewaarborgd

1. Data beveiliging

Uw medisch dossier is middels een beveiligd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) systeem veilig afgeschermd, en enkel op aanvraag voor u zelf inzichtelijk te maken.
Het EPD voldoet aan de eisen van de Europese privacywetgeving (per 25 mei 2018 van kracht), en is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Dit betreffen normenkaders voor informatiebeveiliging in de breedste zin van het woord.
Daarbij wordt bovendien met Two Step Verification gewerkt.

Voor de video-opnames wordt met de best beschikbare digitale encryptie gewerkt, de datadragers zelf (APRICORN SSD harddisks) worden dagelijks in de praktijk bijgewerkt, en bovendien fysiek vergrendeld bewaard.
De computer is beveiligd middels een deugdelijke Firewall en Virusscanner.

Op dit beveiligde systeem wordt ook uw e-mail gelezen, dit gebeurd bovendien bewust niet op een smart-phone.
Er wordt verder gewerkt met ZorgMail, een beveiligde mailserver.

Bestanden kunnen beveiligd digitaal worden aangeleverd middels KPN Zorg Messenger.
Hiermee kan tevens beveiligd beeldbellen plaatsvinden.

Op de website wordt gewerkt met SSL-beveiliging.

2. Video opnames

In het kader van intervisie- en supervisie momenten worden soms stukjes van video – opnames in vaste groepsverbanden van therapeuten getoond (in opleidingsverband of in intervisie).
Uw opnames kunnen ten aller tijde door u zelf worden verzocht te worden gewist, meestal gebeurd dit jaarlijks danwel na afronding van de behandeling.

Voor deze video-opnames tekent u bij aanvang van de behandeling een aparte toestemmingsverklaring, uw toestemming wordt eveneens op video vastgelegd.
De opnames maken geen deel uit van uw medisch dossier, en zijn dus niet opvraagbaar.

3. Declaraties/facturen zorgverzekering

Om uw privacy goed te beschermen bij het declareren van de eindfactuur bij uw zorgverzekering, werk ik met een speciale ‘privacy verklaring’ die u aanlevert bij uw zorgverzekeraar vóór u de eindfactuur bij hen indient.

Middels die verklaring volstaat gecodeerde ( afgeschermde ) diagnostische informatie voor uw zorgverzekeraar.

4. Administratieve ondersteuning & Accountancy

In de praktijk maak ik gebruik van een zeer ervaren en voor mij bekend medisch administratief medewerkster, en een bekend accountancy kantoor met strenge eisen ten aanzien van hun (digitale) privacy beleid.

Ik maak gebruik van een zakelijke bankrekening van Triodos Bank, CSV bestanden lever ik aan bij mijn accountant via beveiligde ZorgMail.

Banktransacties kunnen worden ingezien door mijn administratief medewerkster via Moneybird (bank koppeling aldaar met Ponto via Isabel NV). Op deze manier kunnen uw betalingen verwerkt worden op de facturatie vanuit mijn EPD.

Dit EPD is een kwalitatief sterk en bekend EPD waar vele vrijgevestigde specialisten mee werken. In dat dossier werk ik met 2 factor authentication, dit is ook het geval voor de ZorgMail plugin waar ik mee communiceer met huisartsen.
Tijdens waarneming ( met name bij langere afwezigheid ) krijgt mijn waarnemer enkel gedurende die periode toegang tot het elektronisch patiënten dossier (EPD). Mijn waarnemer is altijd een voor mij bekend en vertrouwd persoon, van wie alle acties in het EPD ‘gelogged’ worden en onderworpen zijn aan een BIG registratie/toetsing.