Reglement

  • Home
  • Reglement & Uw Privacy

Ask Questions With Us

If you have any questions please contact us we will answer your questions via email as
quickly as possible.

Reglement

Algemeen:

Gedurende het intake traject zult u diverse items uit het reglement krijgen als uitleg bij de start procedure. Bij de start van uw behandeling krijgt u vervolgens nog eens een behandelovereenkomst waar een aantal belangrijke zaken uit het reglement worden aangestipt en/of herhaald. 

De start van uw behandeling en de geneeskundige behandelovereenkomst gaat vervolgens pas in ná het intake traject volledig te hebben doorlopen, het tekenen van de behandelovereenkomst (inclusief toestemmingsformulier voor video opnames), en indien er nog altijd sprake lijkt van geschiktheid voor behandeling bij mij.

N.b. Ik kan u helaas niet doorbehandelen indien u naar het buitenland vertrekt voor kortere- of langere tijd, soms om verzekeringstechnische redenen, maar primair omdat de behandeling een voldoende frequent face-to-face behandelcontact vergt (minimaal blended = videobellen afgewisseld met face to face sessies). Wel kunt u altijd een heraanmelding verzoeken bij terugkomst (ik adviseer ook altijd dat de reistijd dan niet te lang is, en bij voorkeur met het OV mogelijk is en blijft: om de therapie vol te kunnen houden en niet emotioneel geactiveerd achter het stuur te hoeven zitten, zeker indien er bijv. tijdelijk (slaap)medicatie o.i.d. nodig zou kunnen zijn).

 

Video Opnames

Vanwege mijn werkwijze (ISTDP) is het gebruikelijk om video-opnames te maken van alle behandelsessies. Dit helpt mij bovendien om u optimaal te kunnen behandelen, zo nodig kan ik namelijk beelden terugkijken om lastige onbewuste processen beter te doorgronden, lichamelijke reacties van (onbewuste) emoties beter te herkennen, en waar nodig supervisie/intervisie momenten te hebben met ISTDP collegae. Dit zijn vaste therapeuten met ISTDP achtergrond, in opleidings- en/of intervisie verband. U hoeft dus geen zorgen te hebben dat er ‘zomaar’ derden kunnen meekijken. Ik ga hier vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig mee om. Mocht de situatie zich voordoen dat ik een stuk video opname zou willen presenteren op een congres of voor andere onderwijs doeleinden, dan zal ik hier altijd apart en persoonlijk contact met u over opnemen en uw expliciete toestemming voor vragen nadat ik u precies zal uitleggen wie dit te zien zou kunnen krijgen. Er wordt op ISTDP congressen altijd zeer streng toegezien op vertrouwelijkheid rondom video opnames, aangezien dit de kern vormt van kennisoverdracht bij ISTDP therapie (waar ISTDP m.i. altijd ook vrij uniek in is geweest).

 

Mocht u om wat voor reden dan ook willen afwijken van de video opnames, dan kunnen we dit samen bekijken en op haalbaarheid beoordelen. Daarbij neem ik het principe in acht: laten we niet op die manier samen starten ’tenzij’ (bijv. indien de ernst van uw klachten evident meevalt).

1. Afspraken afzeggen

Afzeggen kan tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak, in alle andere gevallen ben ik genoodzaakt de volledige kosten van de sessie of het consult in rekening te brengen. De reden dat ik dit ‘no-show tarief’ hanteer is omdat zorgverzekeraars deze zogenaamde ‘no show’ niet vergoeden.

 

2. ROM-metingen ( Routine Outcome Monitoring )

Jaarlijks en aan het einde van uw behandeling vraag ik u om jaarlijks twee vragenlijsten in te vullen, waaraan de voortgang van uw behandeling als ook uw tevredenheid kan worden afgemeten. Uw antwoorden op deze vragenlijsten zijn voor mijn eigen gebruik, en blijven uiteraard binnen de praktijk zelf.

 

3. Communicatie met uw huisarts

Indien er tijdens het behandeltraject ernstige zorgen over u- of uw omgeving ontstaan en ik kan deze niet met u zelf oplossen (bijvoorbeeld omdat er geen contact meer mogelijk is) dan kan het zijn dat ik besluit om uit nood uw huisarts op de hoogte te brengen ten behoeve van een goede terug verwijzing.

Ik zal tijdens de start van het traject een brief aan uw huisarts sturen dat u gestart bent, met in principe minimale informatie tenzij medisch noodzakelijk (tenzij u daar als cliënt zelf actief en vooral tijdig bezwaar tegen maakt).

Na de intake zal ik samen met u een DSM-5 diagnose stellen, deze zal in combinatie met diverse diagnostische informatie in de huisartsenbrieven komen die pas verstuurd zullen worden na uw toestemming (nadat u de conceptversie akkoord bevonden heeft). U bent uiteraard vrij om informatie weg te laten en/of de brief meer summier te laten, ik vind het namelijk passend om u goed te informeren dat dergelijke medische informatie tegenwoordig soms consequenties kan hebben op het gebied van verzekeringen of rijvaardigheid bijvoorbeeld.

 

4. Medicatie

Eventuele medicatie contacten worden ( indien mogelijk ) bewust gescheiden gehouden van uw ISTDP behandeling.

Medicatie wordt bij een ISTDP behandeling vaak juist na enige tijd afgebouwd, uiteraard alleen indien wenselijk en indien afbouw mogelijk lijkt ( doorgaans zodra u zelf meer grip op uw klachten begint te ervaren ) .

In enkele gevallen wordt er medicatie door mij voorgeschreven, bijvoorbeeld indien er sprake is van een klinische depressie die de behandeling teveel hindert. Of indien de angstklachten te intens zijn om behandeling mogelijk te maken ( zeer zeldzaam ). In beide gevallen kunnen we dan veelal, in overleg met u en uw huisarts, de medicatie contacten scheiden van de psychotherapie. Indien dit niet mogelijk is dan schrijf ik de medicatie zelf voor.

 

5. Bereikbaarheid & Crisis situaties

Bij een vraag/receptverzoek/crisis buiten kantooruren en buiten mijn werktijden (werkdagen : maandag tot en met woensdag van 08:30 – 17:30 ) kunt u overdag het beste contact opnemen met uw huisarts, en buiten kantooruren en in het weekend het beste met de huisartsenpost (of direct met verpleegkundige en/of arts van de crisisdienst).

Crisisdienst Amsterdam : 020 – 5235 433 ( + 31 20 5235 433 )
https://spoedeisendepsychiatrieamsterdam.nl

U kunt indien nodig ook anoniem chatten met 113Online.

Waarneming bij vakanties:
Bij langere afwezigheid/vakanties is er soms een waarnemer die u kunt bereiken (ik zal dit dan actief aangeven), bij kortere afwezigheid neem ik altijd voor mijzelf waar.

 

6. Wachttijd

Er is gekozen voor een constructie waarbij er op korte termijn (doorgaans binnen een week) een screenend telefonisch gesprek kan plaatsvinden, waarna de (op dat moment actuele) wachttijd in gaat.

Op die manier kan er altijd snel worden bekeken of uw klachten geschikt zijn voor de behandeling, zodat u snel weet waar u aan toe bent.

 

7. Klachten of geschillen

Ik probeer uiteraard zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt mij dit bij voorkeur eerst laten weten. U kunt uw vraag of klacht vervolgens/ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en mij, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl. 

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie:

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

 

Aanspraken / Claims:

Patiënten gaan middels de behandelovereenkomst (die verwijst naar deze voorwaarde op de website) om verzekeringstechnische redenen akkoord met dat het Nederlands recht van toepassing is op de behandeling bij o.g., en dat in geval van een aanspraak deze aanspraak moet worden voorgelegd aan een Nederlandse rechtbank.